Ajankohtaista

(06.06.2014)
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusselvitys valmistunut
Sisäministeriön Pelastusosasto käynnisti vuoden 2014 alussa Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmää koskevan kokonaisselvitystyön, joka on nyt valmistunut.
(20.05.2014)
Onko vapaaehtoisia palokuntia tulevaisuudessa riittävästi?
Vapaaehtoiset palokunnat ovat välttämätön osa pelastustoimea, mutta niiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö pitää trendiä huolestuttavana; onko tulevaisuudessa tarpeeksi väkeä huolehtimassa oman kylän turvallisuudesta vapaaehtoisesti? Suomen Sopimuspalokuntien Liiton selvityksen mukaan sopimuspalokuntien määrä on kolmen vuoden aikana vähentynyt 23 palokuntayhteisöllä ja hälytyskelpoisten sopimuspalokuntalaisten määrä n. 1 200 henkilöllä.

Yhteystiedot

Ole yhteydessä SPEKin toimistoon, kun tarvitset apua.

Yhteystiedot löytyvät täältä.