SPEK on kehittänyt 24364.fi - Täyttä toimintaa brändin, jolla halutaan nostaa palokuntalaisten profiilian ja saada uusia jäseniä. Palokuntaan.fi - sivusto avattiin palokuntalaisuudesta kiinnostuneille ja sen tarkoitus on houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Esimerkiksi HAKAEXTRAsta löydät paljon materiaalia, jota voit käyttää jäsenrekrytointiin.