Brandkårsungdomarnas meddelande 3/2012

Nu kan du läsa årets sista brandkårsungdomars meddelande här.

 

Brandkårerna tryggar
finländarnas vardag

Brandkårerna är en central del av räddningsväsendet i vårt samhälle. De medverkar i förbeyggande av olyckor, släckningsarbete, räddningsarbete och befolkningsskydd. Brandkårsverksamhet är utmanande och mångsidig verksamhet: rådgivning, upplysning, utbildning och fram för allt en givande samvaro.

Brandkårsverksamheten styrs och koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK som är en centralorganisation för brand-, räddnings- och befolkningsskyddsbranschen.

Redo att jobba på riktigt. 24 timmar i dygnet. 365 dagar i året.Brandkårerna är en viktig del av finländarnas trygghet. Nutidens brandkår är en effektivt fungerande enhet där människorna utför säkerhetsarbete – njuter av sitt fritidsintresse och ökar sitt kunnande.