HAKA 2.0 – Henkilökohtaisten kyvykkyysien arvioinnin väline

HAKA 2.0 tuo loppuvuoden aikana palokuntien pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille, osa-aikaisille ja päätoimisille henkilöille uutena mahdollisuutena kirjata HAKAan tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista. Lisäksi hallinnointikantaan on tuotettu mahdollisuus henkilökohtaisten altistumisaikojen kirjaamiseen. HAKA ja sen uudet ominaisuudet tuovat hyötyjä niin sopimuspalokunnille kuin pelastuslaitoksillekin.

Pelastustoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, osa-aikaiset ja päätoimiset henkilöt voivat jatkossa:

  • Arvioida tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja niissä suoriutumista tähdillä 1-5 (1= ei osaa…5=osaa erinomaisesti). 
    • henkilö näkee itse omista tiedoistaan itsearvioinnin keskiarvon viimeiseltä vuodelta sekä viideltä viimeiseltä vuodelta
    • arvioita voi hyödyntää seuraavaa harjoitusohjelman laadinnassa
  • Täyttää henkilökohtaista altistumispäiväkirjaa.