Hälytystoiminta

Hälytystoiminta vaatii sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen hälytystehtäviin mukaan, on oltava täysi-ikäinen ja suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Palokunta tarjoaa tarvittavat työvälineet ja asianmukaisen varustuksen. Useimpiin tehtäviin riittää hyvä peruskunto.

Sopimuspalokunnalla on sopimus hälytystehtävien hoidosta alueen pelastuslaitoksen kanssa joko varallaololla tai vapaaehtoiseen päivystykseen perustuen. Useimmiten sopimuspalokunnan yksikkö lähtee liikkeelle 5–15 minuutin kuluessa hälytyksestä. Sopimuspalokunta voi suorittaa tehtävän yksin tai yhdessä useamman muun paloaseman kanssa. Sopimuspalokunnat osallistuvat merkittävään määrään hälytystehtäviin ympäri Suomen.

Hälytystehtävät koostuvat muun muassa:

 • liikenneonnettomuuksista,
 • palohälytyksistä,
 • ensivastetehtävistä,
 • vahingontorjuntatehtävistä ja
 • erilaisista tulipaloista, kuten rakennus- ja maastopaloista.

Turvallinen hälytystoiminta vaatii kouluttautumista

Pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutusta ja erikoiskalustoa. Kaikilla hälytystoimintaan osallistuvilla tulee olla riittävä koulutus, josta vastaa alueen pelastuslaitos. Mikäli haluaa osallistua vaativiin tehtäviin, kuten savusukeltamiseen, tulee suorittaa vuosittain vaadittavat kuntotestit. Viikkoharjoitukset, kurssit ja koulutuspäivät antavat pätevyyden ja osaamisen toimia esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa. Perus- ja täydennyskoulutusten valikoima on laaja. Kurssit sisältävät taitoja, joita kerrataan viikkoharjoituksissa omalla paloasemalla ja taidot testataan viimeistään hälytystehtävillä.

Kursseja ja koulutuksia järjestetään muun muassa:

 • sammutustoiminnasta,
 • savusukeltamisesta,
 • tieliikennepelastamisesta,
 • ensiaputaidoista sekä
 • ryhmänjohtamisesta.

Lue lisää sopimuspalokuntalaisten koulutuksista

Viikkoharjoitukset

Hälytysosasto kokoontuu harjoittelemaan ja kertaamaan palokuntataitoja viikoittain. Säännöllisellä harjoittelulla pyritään siihen, että onnettomuustilanteiden sammutus- ja pelastustoiminta voidaan suorittaa turvallisesti. Harjoitukset ovat monipuolisia ja niissä käytetään palo- ja pelastustoimen erikoiskalustoa.

Harjoitukset sisältävät esimerkiksi: 

 • ensiapua,
 • savusukellusta,
 • kemikaali-, öljy- ja vesivahinkojen torjuntaa,
 • työturvallisuutta,
 • vesisukellusta,
 • eläinten pelastusta,
 • korkeanpaikan työskentelyä,
 • hälytysajoa tai
 • vauriopuiden oikeaoppista kaatoa.

Hälytysosaston viikkoharjoitusten tueksi on luotu viikkoharjoituspankki, josta löytyy valmiita harjoitussuunnitelmia palokuntien käyttöön.

Tutustu viikkoharjoituspankkiin täällä ja ota valmiit harjoitussuunnitelmat helposti käyttöön:  http://harjoitukset.spek.fi/  

Monipuolista harrastustoimintaa

Monet hälytysosastolaiset toimivat myös palokuntanuorten kouluttajina. Siviiliammatin tuoma kokemus ja osaaminen tuovat merkittävää lisäarvoa palokuntanuorten ja hälytysosastolaisten kouluttamiseen. Hälytysosaston jäsenet osallistuvat myös palokuntanuorten leiritoimintaan.

Useat palokuntien hälytysosastot osallistuvat valtakunnallisiin ja lähialueen kilpailuihin ja tapahtumiin, esimerkiksi salibandy-turnauksiin, paloautonvedon SM-kilpailuihin sekä palokuntalaisten yhteisille risteilyille ja opintopäiville. Palokunnat järjestävät myös omia virkistystapaamisia jäsenilleen sekä juhlia ja tapahtumia.