Kehittäminen

Palokuntatoimikunta koordinoi ja kehittää palokuntatoimintaa valtakunnallisesti

Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittanut palokuntatoimikunta korvasi aiemmat valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat. 

Palokuntatoimikunta toimii SPEKin hallituksen alaisena palokuntatoiminnan asiantuntijana. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.  

Lue lisää: Palokuntatoimikunta

Työryhmät 

Palokuntatoimikunta on asettanut avukseen harrastus- ja palvelutyöryhmät, joiden puheenjohtajat toimikunta nimeää keskuudestaan. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä myös määräaikaisia projektikohtaisia alatyöryhmiä esimerkiksi leiri- tai kilpailutoimintojen kehittämiseksi. 
 
Palvelutyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää palokuntien pelastus-, ensivaste-, hälytysmuonitus-, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja varautumista.  

Lue lisää: Palvelutyöryhmä
 
Harrastustyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi palokuntien nuoriso-, nais-, veteraani-, leiri-, kilpailu- ja soittokuntatoimintaa. 

Lue lisää: Harrastustyöryhmä