Palokuntanaiset

Tunteella ja taidolla turvallisuuden puolesta

Naiset osallistuvat palokunnissa kaikkiin tehtäviin, kuten pelastustehtäviin hälytysosastoissa. Palokunnilla on kuitenkin myös omia naisosastoja, joissa harrastetaan palokuntanaistyötä, joka on monipuolinen ja hyödyllinen harrastus kaikille palokunnasta ja arkiturvallisuudesta kiinnostuneille. Tarkoituksena on, että toiminta kehittää osallistujan omien turvallisuustaitojen lisäksi myös lähiyhteisön turvallisuutta esimerkiksi turvallisuusviestinnän kautta. Naisosaston toiminta tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa. Toimintaan voi kuulua paljon muutakin mukavaa yhdessäoloa ja jäsentensä näköistä harrastamista, kuten esimerkiksi käsitöitä, liikuntaa, saunailtoja ja yhteisiä opintomatkoja.

Naisosastoissa opitaan uusia taitoja ja koetaan onnistumisen riemua. Palokuntanaisiin voi liittyä 16-vuotiaana, yläikärajaa tai sukupuolirajoitusta ei ole, ja toimintaan pääsee mukaan ilman koulutusta ja lähtötasovaatimuksia. Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. Palokuntanaiset voivat halutessaan toimia myös palokunnan muissa osastoissa, kuten nuoriso- tai hälytysosastossa.

Monissa palokunnissa naisosastoja on muutettu tukiosastoiksi, jotka toimivat samoissa tehtävissä kuin perinteiset naisosastotkin.

Turvallisuusviestintä 

Palokuntatyössä tapaturmien ja tulipalojen ennaltaehkäisy on tärkeässä asemassa. Kumpi onkaan tehokkaampaa: huomisen tulipalon ehkäiseminen vai eilisen tulipalon sammuttaminen? Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa ja opastusta erilaisissa tilaisuuksissa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, eri laitoksissa ja toisten järjestöjen kursseilla. Voit tavata palokuntanaisia neuvontatyössä myös turvallisuutta edistävillä messuilla ja teemapäivinä. Arki- ja asumisturvallisuus on palokuntanaisten vahvaa osaamisaluetta. Muita neuvonnan aiheita ovat esimerkiksi turvallinen tulen käsittely, tapaturmien ehkäisy ja hätäilmoituksen tekeminen.

Hälytysmuonitus

Perinteistä palokuntanaisten toimintaa on ollut ja on edelleen muonitus ja muu huoltotoiminta. Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa, etsinnöissä ja muissa pitkäkestoisissa tehtävissä. Hälytysmuonitus on sopimukseen perustuvaa toimintaa, jolloin palokunta on sopinut asiasta pelastuslaitoksen kanssa. Joukkomuonitusta tehdään kuitenkin myös esimerkiksi palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Leirit

Palokuntanaiset toimivat muiden osastojen tavoin monissa eri rooleissa ja ovat mukana järjestämässä esimerkiksi palokuntanuorten leirejä. Leireillä on monenlaisia tehtäviä, joissa tarvitaan erilaista osaamista. Leirit ovat myös erinomainen tilaisuus oppia uusia asioita ja tutustua palokuntalaisiin ympäri Suomen. 

Palokuntanaisten koulutukset ja erityisosaaminen

Palokuntanaistoiminnassa on käytössä oma koulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta koostuu niin palokuntanaisten omista kuin palokuntatoiminnan miehistö- ja väestönsuojelukursseista. Paloturvallisuustaitojaan ja -tietojaan sekä palokuntaosaamistaan palokuntanaiset pääsevät opettelemaan harjoituksissa ja koulutuksissa. Näitä taitoja palokuntanaiset voivat halutessaan mittauttaa erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa.

Monet palokuntanaiset kouluttautuvat kouluttamaan. Koulutus- ja ohjaustaitoja tarvitaan oman palokunnan toiminnassa ja turvallisuusneuvonnassa muille yhteisöille. Palokuntanaiset kouluttavat mm. ensiapua, alkusammutusta ja varautumista. 
Myös nuoriso-osaston ohjaajia ja apuohjaajia kaivataan jatkuvasti lisää ja näihinkin tehtäviin kannustetaan kouluttautumaan. Monissa palokunnissa palokuntanaiset ovat olleet avainasemassa varhaisnuoriso-osastojen perustamisessa ja ylläpitämisessä. Palokuntanaisten ammatillinen osaaminen ja kokemus tuovat merkittävää lisäarvoa myös nuoriso-osaston toimintaan. 

Koulutetut palokuntanaiset voivat toimia myös viranomaisten apuna pelastustilanteissa. Palokuntanainen voi esimerkiksi olla mukana helpottamassa onnettomuuden kohdanneen henkilön inhimillistä hätää antamalla henkistä ensiapua ennen julkisen sektorin tukitoimia.