Palokuntanaistyön organisaatio ja tavoitteet

Palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja asumisturvallisuudesta. SPEKin naistyön tavoitteena on luoda palokuntanaistyölle toimintaedellytyksiä ja tukea pelastusliittojen ja paikallisten naisosastojen toimintaa. Tavoitteena on mm. nostaa koulutuksellista tasoa ja pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä.

Palokuntanaistyö on organisoitu valtakunnallisesti SPEKin palokuntatoimikunnan ja sen alaisten työryhmien toimesta, jotka ohjaavat ja suunnittelevat toimintaa. Paikallisella tasolla, palokunnissa, toimivat aktiiviset palokuntanaiset. Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät palokuntien edustajista koostuvat pelastusliiton naistyötoimikunnat, jotka suunnittelevat ja järjestävät yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja kokoontumisia. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien vapaaehtoisista. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa tukemassa alueellista toimintaa. Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuja, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoidaan SPEKin toimiston kautta.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Palokuntanaisosastot tekevät monipuolisesti yhteistyötä mm. Marttojen, Maa- ja kotitalousnaisten, Maanpuolustusnaisten liiton sekä erilaisten perinnejärjestöjen kanssa, riippuen alueen ominaispiirteistä ja palokunnan kiinnostuksen kohteista.  

Katso myös:

Maa- ja kotitalousnaiset
Maanpuolustusnaisten liitto
Martat
Naisten Valmiusliitto
VAPEPA
Pelastusalan naiset ry.