Palokuntanuorten koulutus

Koulutusjärjestelmä 

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä, joka on suunniteltu 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä, aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja edeten suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. 

Taitomerkit 

Nuoret voivat oppivan osion kurssien jälkeen suorittaa myös taitomerkkejä. Taitomerkin saa hyväksytysti suoritetun taitomerkkikokeen jälkeen. Kokeet suoritetaan useimmiten palokuntanuorten leireillä kurssisuorituksen jälkeen.

Perehdytys 

Perehdytys toteutetaan palokunnissa viikkoharjoitusten yhteydessä. Perehdytys päättyy nuorisomerkkikurssiin, jonka jälkeen nuoret nimitetään palokuntanuoriksi. Perehdyttävän osion kurssit ovat niin kutsuttuja alkukursseja. Oppivan osion kursseja kutsutaan tasokursseiksi. Syventävät kurssit antavat nimensä mukaan valmiuksia tietyn erikoistoiminnan suorittamiseen, kuten viestiliikenteen oikeaan käyttämiseen.

Palokuntanuorten ohjaajien koulutus

Palokuntanuorten ohjaajille on kaksi kurssia. Kouluttajakurssi (32 h) antaa valmiuksia toimia lasten ja nuorten kouluttajana. Koulutus sisältää kasvatukseen, lasten ja nuorten kehittymiseen sekä opettamiseen liittyviä aiheita. Johtajakurssi (16 h) antaa puolestaan valmiudet toimia palokuntanuoriso-osaston johtajana tai varajohtajana. Koulutus sisältää muun muassa toiminnan suunnittelua, riskien kartoittamista sekä viestintää.