Palokuntaveteraanit

Veteraanitoiminnan tarkoituksena on herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimintaan sekä vaalia palokuntahenkeä ja perinteitä. Veteraanit pitävät yllä palokunnan toimintaa ja avustavat muita osastoja. Veteraanit järjestävät esimerkiksi talkoita, avustavat varainhankinnassa, huoltavat kalustoa, neuvovat lapsia ja nuoria ja huolehtivat lumitöistä ja vastaavista tehtävistä. Harrastustoimintaan voi kuulua esimerkiksi historiikin laatimista, retkeilyä ja matkailua, illanviettoja ja muuta mukavaa.

Veteraanit palokuntaperinteiden ylläpitäjinä

Veteraanit mm. restauroivat vanhaa kalustoa ja keräävät perinnetietoa. Lisätietoja palokuntien kipinöivästä historiasta löydät Suomen palomuseoiden sivulta (ks. linkit). Sivulle on koottu tietoja suomalaisista palokunta-aiheisista kokoelmista eli palomuseoista, palokuntien perinnehuoneista, kalustosta ja palokuntien perinne- ja historiatoiminnasta.

Palokuntaveteraanit lasten ja nuorten tukena

Palokuntaveteraanit ovat tärkeitä palokuntien leiritoiminnan tukihenkilöitä. "Leirimummut ja -papat" välittävät perinteitä, avustavat erilaisissa tehtävissä ja antavat tukea ja turvaa pienemmille. "Palopappoja" ja "palomummuja" voi tavata myös esim. lukemassa pienille turvalllisuusaiheisia satuja.

Palokuntaveteraaniosaston perustaminen

Veteraaniosastolaiset ovat palokuntatoiminnassa edelleen mukana olevia, mutta operatiivisen sammutus- ja pelastustoiminnan jo lopettaneita henkilöitä. Oman toimintansa tueksi he voivat halutessaan perustaa oman osaston. Osastot toimivat useimmiten oman perusyhdistyksensä eli oman palokuntansa alaosastoina. On myös mahdollista perustaa oma rekisteröity yhdistys tai kannatusyhdistys.