Tieliikennelaki

Uuden tieliikennelain vaikutukset palokuntien toimintaan

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uuden tieliikennelain myötä palokunnatkin joutuvat huomioimaan sen vaikutuksia toimintaan. 

Hälytysajo

Kuljettajalla on nykyään enemmän harkintavaltaa ja hälytysajossa saa poiketa lähes kaikista liikennesäännöistä. Vastuut ovat kuten ennenkin eli hälytysajoneuvon kuljettaja vastaa ajamisestaan.

Hälytysajossa voi olla käyttämättä ääniä, mikäli tilanne sen sallii. Ilman hälytysvaloja hälytysajoa ei pelastustoimessa tehdä.

Sammutusauton nopeus normaaliajossa

Ajoneuvon nopeus maksimissaan 80 km/h.

Viestintävälineen käyttö

Ajoneuvossa ei saa ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajoneuvolla ajamista. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja tai raitiovaunun kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään.

Suosituksena puhelimen käyttäminen kaiuttimen kautta niin, että laite on telineessä ja ääni kuuluu mikrofonien kautta tai muutoin niin, että puhelinta ei tarvitse pitää korvalla.

Pysäköinti

Uuden lain mukaisesti ajoneuvot voidaan pysäköidä tien vasempaan reunaan kulkusuunnassa. On suositeltavaa, että palokuntien ajoneuvot pysäköidään edelleen tien oikealla puolelle kulkusuuntaan nähden.

Turvavyön käyttö

Turvavyötä on käytettävä aina, kun autoa liikutetaan. Esimerkiksi auton siirto pesuhallista omalle paikalleen.

Nuoriso-osastojen toiminta

Uuden tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa on käytettävä lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt, tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa.

Käytännössä alaluokkalaiset tarvitsevat turvaistuinta. Tärkein huomioitava asia lapsia kuljetettaessa on huomioida heidän kokonsa, olennaista on turvavyön asettuminen oikein ja turvallisesti lapseen nähden.

Turvavyöistuin on turvallisin valinta: turvavyö asettuu oikein, istuin suojaa lasta myös sivuilta ja istuimessa on pääntuki. Laki sallii myös istuinkorokkeen käytön. Lantiovyö asettuu koroketta käytettäessä oikeaan kohtaan. Istuinkorokkeen kanssa on käytettävä pääntukea ja 3-pisteturvavyötä. Korokkeesta on tarkistettava, minkä kokoiselle lapselle se on hyväksytty.

Huomioitavaa uudessa laissa on myös alle 3-vuotiaan kuljettaminen. Heitä ei saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.

Turvallisuusviestintätapahtumat

Mahdollisten yleisökuljetuksissa esimerkiksi Päivä Paloasemalla -tapahtuman yhteydessä tulee huomioida asiat nuoriso-osastojen toiminnan mukaisesti.