Tule mukaan palokuntatoimintaan!

Palokuntatoiminta on monimuotoista ja yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa, jolla on merkittävä rooli paikallisen turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Palokuntien vapaaehtoiset toimivat monenlaisissa pelastustehtävissä alueensa pelastusviranomaisen tukena. Palokuntalaiset tekevät myös ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla.

Vapaaehtoisen palokunnan jäseneksi voi liittyä ilman koulutusta tai aiempaa kokemusta. Palokunta tarjoaa tarvittavan koulutuksen ja varusteet. Lisäksi palokunnassa on aktiivista palokunnan toimintaa tukevaa harrastustoimintaa, joka ei vaadi koulutusta. Jokaiselle löytyy jotakin ikään, kokoon ja kuntoon sopivaa tekemistä.

Aloita merkityksellinen ja hyödyllinen harrastus – liity palokuntaan!

Mitä palokunnassa tehdään?

Palokuntatoiminta on monipuolinen koko perheen harrastus, jossa tekemistä on tarjolla niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Tutustu toimintaan: Palokuntatoiminta

Lapset ja nuoret (7–17-vuotiaat)

Lapsille ja nuorille palokuntatoiminta on hauska, monipuolinen ja edullinen harrastus. 

Nuorten viikkoharjoituksissa opetellaan ikäkauteen sopivalla tavalla palomiestaitoja, kuten alkusammutusta, ensiapua ja hälyttämistä. Nuoret oppivat myös muita hyödyllisiä ja tärkeitä taitoja, joista on hyötyä elämässä, kuten turvallisuustaitoja ja onnettomuuksien ehkäisyä sekä työskentelyä ryhmässä. Lisäksi nuoriso-osastoissa harrastetaan liikuntaa ja osallistutaan leireille ja kilpailuihin. 

Lue lisää: Palokuntanuoret

Aikuiset

Täysi-ikäiset voivat osallistua palokunnan kaikkiin tehtäviin hälytystoiminnasta koulutukseen, muonitukseen ja huoltotoimintaan. 

Hälytystoiminta vaatii tehtävistä eniten sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen mukaan hälytystehtäviin, on palokuntalaisen täytettävä vaaditut kelpoisuus- ja kuntovaatimukset ja suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit.

Lue lisää: Hälytystoiminta

Hälytystoiminnan lisäksi palokunnissa on mahdollisuus toimia myös muissa tehtävissä.

  • Haluaisitko oppia kaikille kansalaisille tärkeitä turvallisuustaitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua? 
  • Tiedätkö miten varautua erikoistilanteisiin, kuten pitkiin sähkökatkoksiin? 
  • Haluaisitko itse kouluttautua ohjaajaksi tai kouluttajaksi? 
  • Haluaisitko olla mukana järjestämässä palokuntanuorten leiriä tai kilpailua?

Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut osastoiksi tai toiminnoiksi, joiden nimitykset ja tehtävät saattavat vaihdella. Palokunnilla on usein esimerkiksi tuki- tai naisosasto, joka toiminnallaan tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa. Toiminta kehittää osallistujan omien turvallisuustaitojen lisäksi myös lähiyhteisön turvallisuutta. Palokuntien tuki- ja naisosastot toimivat mm. turvallisuusneuvontatehtävissä, muonituksessa ja muussa huoltotoiminnassa.

Lue lisää: palokuntanaiset

Yhdistystoiminta

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on myös yhdistys, jonka toiminta on jäsentensä näköistä ja perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. Myös yhdistyksen hallitukseen ja luottamustehtäviin kaivataan usein uusia tekijöitä.

Ota rohkeasti yhteyttä paikkakuntasi palokuntaan ja kerro osaamisestasi, jos yhdistystoimintaan osallistuminen kiinnostaa!

Tervetuloa mukaan!