Uutiset

Uutiset

Palosuojelurahaston logo.

Julkaistu 02.11.2020

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2021

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021.

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa pelastusalan henkilöstöä sekä muita alasta kiinnostuneita kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. 

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö, 
joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto annetaan mahdollisuuksien mukaan joka toinen vuosi pelastustoimintaa edistävälle ja joka toinen vuosi onnettomuuksien ehkäisyä edistävälle innovaatiolle.

Ehdotukset

Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021.

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen. Ehdotuksen tekijän tulee perustella innovaation merkitys pelastustoiminnan tai onnettomuuksien ehkäisyn edistämisessä; lisäksi mukaan tulee liittää esityksen tekijän yhteystiedot.

Ehdotukset lähetetään Palosuojelurahastoon sähköpostitse psr@intermin.fi jolloin sähköpostiviestin
otsikkokenttään tulee kirjata Innovaatiopalkintoehdotus 2021 ja innovaation nimi.

Tarkemmat tiedot ehdotuksien muodosta ja palkinnosta hakutiedotteessa:

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Innovaatiopalkinto-2021-hakutiedote_saavutettava.pdf

Lisätietoja:

https://www.palosuojelurahasto.fi/innovaatiopalkinto