Palokuntanuorten toimintaa uudistetaan – vaikuta!

SPEKillä on käynnissä palokuntanuorisotyön uudistamishanke, jonka tarkoituksena on uudistaa muun muassa nuorten koulutusjärjestelmää, kursseja sekä kilpailu- ja leiritoimintaa. Hanke pyrkii lisäämään palokuntatoiminnan veto- ja pitovoimaa.

Hankkeessa selvitetään myös, miten palokuntanuorisotyön ohjaajien ja kouluttajien kouluttamista tulisi uudistaa, jotta se olisi tarkoituksenmukaista ja riittävää, sekä etsitään keinoja saada lisää ohjaajia palokuntanuorisotyöhön esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmista.

Ole mukana kehittämässä palokuntanuorisotyötä vastaamalla kyselyyn!

Keräämme nyt palokuntanuorilta sekä heidän kouluttajiltaan ja ohjaajiltaan ajatuksia palokuntanuorisotyöstä. Mikä toimii, mikä ei? 

Vastaamalla saat äänesi kuuluviin!​