HAKA hallinnointikanta on palokuntien työkalu

HAKA hallinnointikanta on palokuntien hallintotarpeita varten tuotettu tietokanta. Palokunnat voivat kirjata HAKAan jäsen- ja koulutustiedot, ylläpitää tapahtumakirjanpitoa koulutusten, hälytysten ja muiden tapahtumien osalta sekä ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin.

Miksi HAKA kannattaa ottaa käyttöön?

 • Kaikki palokunnan toiminta tulee kirjattua
  • Voi osoittaa pelastuslaitokselle, että palokunta tekee paljon asioita, joista ei makseta
 • Tilastoja voi hyödyntää palokunnan toimintakertomusta laadittaessa
 • Henkilöiden harrastustunnit ja tarkka liittymispäivämäärä
  • palkitseminen harrastustuntimerkeillä ja vuosimerkeillä
 • Henkilöiden toiminta palokunnassa eri tehtävissä
  • rooleihin kirjatut tehtävät helpottavat ansiomerkkien hakua -> ansiomerkkirekisteri
  • oikein kirjatut roolit mahdollistavat sähköpostiviestien lähettämisen HAKAn kautta oikeille henkilöille
 • Henkilöiden koulutustiedot ja palokunnan koulutussuunnitelma
  • koulutussuunnittelu hyödyttää palokuntaa, koulutuksen järjestäjää ja pelastuslaitosta

Lataa HAKA App -mobiilisovellus puhelimeesi

HAKAn mobiilisovelluksella HAKA Appilla voit käyttää HAKAa helposti missä vain.

Lataa HAKA App puhelimesi sovelluskaupasta:

Google play store logo.App Store logo.

Sovelluksen toimimattomuudesta voi raportoida, kuten HAKAn muistakin virhetilanteista palautelomakkeella: 
http://www.24365.fi/hakatuki/

Nyt voit arvioida osaamistasi ja kirjata altistumiset HAKA 2.0:ssa

Uudistunut HAKA 2.0 julkaistiin joulukuussa 2022 ja se toi palokuntien pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille, osa-aikaisille ja päätoimisille henkilöille uutena mahdollisuutena kirjata HAKAan tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista. Lisäksi hallinnointikantaan on tuotettu mahdollisuus henkilökohtaisten altistumisaikojen kirjaamiseen. HAKA ja sen uudet ominaisuudet tuovat hyötyjä niin sopimuspalokunnille kuin pelastuslaitoksillekin.

Pelastustoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, osa-aikaiset ja päätoimiset henkilöt voivat nyt:

 • Arvioida tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja niissä suoriutumista tähdillä 1-5 (1= ei osaa…5=osaa erinomaisesti). 
  • henkilö näkee itse omista tiedoistaan itsearvioinnin keskiarvon viimeiseltä vuodelta sekä viideltä viimeiseltä vuodelta
  • arvioita voi hyödyntää seuraavaa harjoitusohjelman laadinnassa
 • Täyttää henkilökohtaista altistumispäiväkirjaa.

HAKA 2.0 mahdollistaa uudella tavalla pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn seuraamiseen, analysoinnin ja kehittämisen. Hallinnointikannan uudistukset vahvistavat palokuntien mahdollisuutta osaamistarpeiden pitkän ajan seurantaan ja ennakointiin.