Terveinä ja turvallisesti palokunnassa

Säännöllinen tiedottaminen jäsenille sekä nuorten vanhemmille oman palokunnan tilanteesta ja turvallisista toimintatavoista on tärkeää.

Koronatilanne vaihtelee eri alueiden välillä. Osassa maata tilanne on rauhallinen ja toimintaa voidaan jatkaa lähes normaaliin tapaan. Osalla alueilla toimintaan voi kohdistua rajoituksia.

Turvaväleistä, tuuletuksesta ja tehostetusta ilmastoinnista, maskien käytöstä sekä hyvästä hygieniasta on syytä huolehtia toiminnassa. Jokainen palokuntalainen vaikuttaa omilla teoillaan siihen, että toimintaan on turvallista osallistua. Palokuntaan, töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei pidä mennä oireisena.

Toimitaan turvallisesti palokunnassa!

Palokunnan muistilista

 • Seuraamme ja noudatamme aluehallintoviraston, kunnan ja pelastuslaitoksen ohjeita
 • Huolehdimme hyvästä käsihygieniasta ja tarjoamme kasvomaskit osallistujille
 • Järjestämme toimintaa pienryhmissä tai ulkona mahdollisuuksien mukaan
 • Pyrimme pitämään turvavälejä tai käytämme kasvomaskia ahtaissa tiloissa
 • Voimme järjestää toimintaa myös etäyhteyksin
 • Kirjaamme toimintaan osallistuneet
 • Tiedotamme jäseniä ja nuorten vanhempia palokunnan toimintatavoista, joilla huolehdimme toiminnan turvallisuudesta

Pelastustoimen päätoimisen henkilöstön altistumisen välttäminen:

 • Harjoitussuunnitelman laatiminen harjoituksesta
 • Nuoriso-osastolle määritetään harjoittelutilat, joiden käyttöä muu henkilöstö välttää samanaikaisesti
 • Tuuletus ja tehostettu ilmastointi 
 • Harjoitusten siirtäminen ulkopuolisten toimijoiden tiloihin ja muiden tuottamien opetussisältöjen käyttö (mm. Virpa Palomestari -peli, joka tutustuttaa nuoria poistumisopasteisiin ja muihin turvallisuuskyltteihin)
 • Nuorten harjoituksia hoitavat hälytysosaston ulkopuoliset henkilöt, esimerkiksi palokunnan muut jäsenet, nuorten vanhemmat tai ulkopuoliset toimijat kuten nuoriso- ja urheiluseurat

Palokuntalaisen muistilista

 • Älä osallistu, jos olet sairas tai edes lievästi oireinen
 • Älä osallistu, jos olet altistunut tai karanteenissa 
 • Pyri pitämään riittävä turvaväli muihin osallistujiin
 • Käytä kasvomaskia ahtaissa tiloissa, kun paikalla on muita osallistujia
 • Pese kädet tai käytä käsidesiä säännöllisesti
 • Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat
 • Kerro heti harjoituksen vetäjälle ja/tai muille osallistujille, jos voit huonosti
 • Toimi altistumis- tai sairastapauksessa tartuntatautiviranomaisen ohjeiden mukaisesti

Lataa muistilistat pdf-muodossa