Palokuntanuoret

Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Palokuntanuoreksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa.

Viikkoharjoitukset 

Nuoret kokoontuvat yleensä viikoittain harjoituksiin, joissa opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa esimerkiksi oman alueen muuhun toimintaan, kuten hätäkeskukseen tai meripelastusseuraan. 

Palokuntanuorten harjoituksissa saa myös tulla hiki! Palokuntoon-liikuntaohjelmahanke onkin tuottanut palokuntien nuoriso-osastojen ohjaajien hyödynnettäväksi materiaalia, jonka avulla he voivat lisätä nuorten viikkoharjoituksiin harjoittelua tukevaa toiminnallisuutta, liikkuvuutta ja liikunnallisuutta.

Toimintaa ja tapahtumia 

Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista ovat palokuntaleirit. Lapset ja nuoret osallistuvat pelastusliittojen vuosittain järjestämille palokuntaleireille ja suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen leiri, joka kerää palokuntanuoria ympäri Suomen ja jopa ulkomailta pitämään hauskaa ja oppimaan yhdessä. Myös palokunnat voivat järjestää pienempiä, esimerkiksi yhden tai kahden yön yli kestäviä, tapahtumia ja harjoituksia.

Palokuntanuorten harjoitukset valmistavat kilpailemaan. Palokuntanuorille järjestetään erilaisia kilpailuja, joihin nuoret voivat halutessaan osallistua. Merkittävin kilpailu on jokavuotinen palokuntanuorten kalustonkäsittelyn suomenmestaruuskilpailu, tutummin Veikon Malja. Kilpailuun osallistuu vuosittain n. 250 nuorta. Kilpailun yhteydessä käydään myös tietokilpailu, jossa ratkaistaan Suomen etevin palokuntanuorten joukkue teorian tasolla. 

Kansainvälinen palokuntanuorisotyö

Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin.

Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä CTIF:n Suomen kansallinen komitea. Kansainvälisen palo- ja pelastusalan asiantuntija- ja informaatioverkosto C.T.I.F.:n toiminnasta lisätietoa löytyy osoitteesta ctif.fi. CTIF:n nuorisotoiminnan sivuille pääsee suoraan tästä

Nykypäivänä palokuntanuoret tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä eri maiden palokuntien kanssa niin kutsuttuna ystävyyspalokuntana. Toimintaan kuuluu vuorotellen vierailu toistensa luona, tutustuen erilaisiin palokuntakulttuureihin.

Palokuntanuorisotyön organisaatio

Palokuntanuorisotyö on organisoitu valtakunnallisesti. Paikallisella tasolla, palokuntien nuoriso-osastoissa, toimivat lapset ja nuoret ohjaajien kanssa. Palokuntanuoria ohjaavat ja kouluttavat palokuntalaiset. Ohjaajat suorittavat ohjaajina toimiessaan nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakoulutuksen.

Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät nuorisotyötoimikunnat ja -valiokunnat. Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta tai -valiokunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumisesta.

Valtakunnan tasolla toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEKin palokuntatoimikunta ja sen asettama harrastustyöryhmä.