Palokuntoon-liikuntaohjelma 

Palokuntaharrastuksen yhtenä tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille liikunnallisen elämäntavan merkitystä oman hyvinvoinnin tukena. Liikuntaa on hyvä sisällyttää palokuntanuorten toimintaan, sillä se

 • vaikuttaa myönteisesti oppimiseen, muistiin ja tarkkuuteen ja auttaa pysymään virkeänä.
 • Sillä on positiivisia vaikutuksia tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. 
 • Liikunnallinen elämäntapa välittyy hyvään itsetuntoon ja myönteisempään minäkuvaan.
 • Liikunta vahvistaa vuorovaikutustaitoja kehittämällä mm. nuoren kykyä kuunnella, noudattaa ohjeita ja ottaa muut huomioon. 
 • Liikunnan avulla unen laatu paranee ja nukahtaminen helpottuu. 

Palokuntoon-liikuntaohjelma on tuottanut palokuntien nuoriso-osastojen käyttöön materiaalia, jonka avulla nuoriso-osastojen ohjaajat voivat lisätä viikkoharjoituksiin fyysistä toiminnallisuutta. Harjoitusten kautta liikkuvuus ja liikunnallisuus tulevat positiivisina sivujuonteina ja tukevat harjoittelua ja hyvää oloa.

Lisäksi nuoriso-osastojen harjoituksiin on tehty Junior FireFit -toimintarata, jolla nuoret voivat testata omaa ketteryyttään vastaavalla tavalla kuin aikuiset hälytysosastossa ja seurata omaa kehittymistään.

Viikkoharjoitukset 

Palokuntoon-liikuntaohjelma on tuottanut palokuntien nuoriso-osastoille materiaalia, jonka pohjalta ohjaajat voivat sisällyttää viikkoharjoituksiin toiminnallisuutta ja liikunnallisuutta. Malliharjoitusten tarkoituksena on auttaa ohjaajia pohtimaan erilaisia keinoja, kuinka nykyisiä harjoituksia voidaan muuttaa liikunnallisuutta ja liikkuvuutta lisääviksi – palokuntanuorten harjoituksissa saa tulla hiki! Malliharjoituksissa tuttuihin harjoituksiin on lisätty ja/tai korostettu liikkuvuutta ja liikunnallisuutta. Näin harjoitukset muuttuvat toiminnallisemmiksi ja sitä kautta mahdollisesti myös motivoivemmiksi. 

Viikkoharjoituskortit 

Palokuntoon-viikkoharjoituskortteihin on kuvattu malliharjoituksia, joiden tarkoituksena on auttaa ohjaajia pohtimaan keinoja, kuinka nykyisiin harjoituksiin voi lisätä liikunnallisuutta ja liikkuvuutta tukevia elementtejä. Viikkoharjoituksista on laadittu kuusi mallikorttia ja yksi tyhjä harjoituskorttipohja. Toiveena on, että palokunnat tekevät lisää harjoituskortteja ja jakavat niitä tämän sivuston kautta muidenkin nuoriso-osastojen käyttöön. Materiaalit voi lähettää sähköpostilla heli.kari(a)spek.fi tai camilla.elgland(a)spek.fi. 

Viikkoharjoituskorteissa on kerrottu:

 • aihe/aiheet
  • esimerkiksi ensiapu ja alkusammutus 
 • liikuntatavoite: 
  • aika, esim. 15 min. 
  • ketteryys 
  • yleiskunto 
  • voima
  • liikkuvuus 
  • nopeus 
 • osaamistavoite 
 • tarvittava kalusto
 • kouluttajamäärä
 • koulutusmuoto ja -paikka 
 • harjoituksen kulku ja toteutus 

Videomateriaalit

Viikkoharjoituksiin liittyen on tuotettu myös videomateriaalia, joka löytyy SPEKin Vimeo-tililtä. Videoita voi hyödyntää viikkoharjoitusten tukena.

Löydät kaikki viikkoharjoitussuunnitelmiin liittyvät videot alasvetovalikosta.

Junior FireFit -toimintarata

Junior FireFitissä ajatuksena on kehittää hauska ja iloinen, ketteryyttä ja liikkuvuutta tukeva toimintarata, jonka jokainen palokunta voi helposti omiin tiloihinsa tehdä jo olemassa olevilla välineillä. Ajatuksena on, että nuoret saavat testata omaa ketteryyttään vastaavalla tavalla kuin aikuiset hälytysosastossa ja seurata omaa kehittymistään. Toimintaradan ei ole tarkoitus olla kilpailurata vaan tukea toiminnallisuuden kehittymistä ja jonka suorittamalla kasvuvaiheessa oleva nuori voi seurata omaa toiminnallisuuttaan ja kehittymistään iän ja kasvun myötä.​

Videomateriaali​

Junior FireFitiin liittyen on tuotettu myös videomateriaalia, joka löytyy SPEKin Vimeo-tililtä. Videota voi hyödyntää viikkoharjoitusten tukena.