Uutiset

Uutiset

Julkaistu 28.08.2020

Seurantalojen avustusten haku syyskuussa

Opetus -ja kulttuuriministeriön avustus koronarajoituksista kärsineille seurantaloille (haku 18.9. saakka) ja Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus (30.9. saakka).

Korona-avustus seurantalojen ylläpitokuluihin (haku 18.9.saakka)

Opetus -ja kulttuuriministeriö jakaa avustusta koronarajoituksista kärsineille seurantaloille. Avustus on tarkoitettu seurantalojen ylläpitokuluihin.

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.

Katso tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta ja ohjeet hakemiseen:

https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

https://minedu.fi/sv/-/coronastod-for-sammmanslutningar-som-uppratthaller-foreningshus

Seurantalojen korjausavustus (haku 30.9. saakka)

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla mm. VPK-yhdistykset.

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 %. Avustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Talkootyön voi laskea omarahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edellytys.

Avustusten hakuaika päättyy 30.9.  Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Sekä avustuksen hakijayhteisön että talon on täytettävä tietyt yleiset ehdot mm. seurantalon omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyen:

Seurantalon avustuskelpoisuuden arvioiminen:

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalon-avustuskelpoisuuden-arvioiminen/

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

  • korjausten suunnittelukustannuksiin ja kuntoarvioon (syksyllä 2018 myös yhdistysten yhteinen erillishaku kuntoarviota varten)
  • rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin
  • talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt, mukaan lukien jätevesijärjestelmä)
  • piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen (ei saunat)
  • talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin
  • talon tyyliin soveltuvan kiinteän kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
  • salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
  • erityisestä syystä avustusta voi saada perinteisen seurantalon uudelleenrakentamiseen

Tutustu tarkasti hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä: 

Ohje avustuksen hakijalle (pdf).

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/avustuksen-hakeminen/

Lisätietoja: https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/